Swahili re Packets


Natuma barua kupitia ofisi ya posta. Barua ni kazi ya nyumbani.
Barua ni kazi ya nyumbani.

I send mail through the Post Office. The mail is homework.

Kiza anahitaji:
1. fanya kazi ya nyumbani.
2. chukua picha
3. nitumie picha hiyo kwenye WhatsApp.

Kiza needs to:
1. do the homework.
2. take a photo
3. send the photo to me on WhatsApp.

Fanya kazi ya nyumbani na utume kwenye WhatsApp … Ni jambo la muhimu sana kwa darasa hili.

Do the homework and send on WhatsApp…It is the most important thing for this class.